Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås

Kalmar län

Information

716404-4237 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Mönsterås som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås finns i.

Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås har varit registrerat sedan 1987-05-25 och det finns flera verksamheter i Kalmar län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås är och det finns flera verksamheter i Mönsterås som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås så kan ni göra det på telefon genom 0499-14252 eller genom brev på följande adress:
Hantverksg. 24, 572 33, Oskarshamn

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler med bostadsrätt utan tids- begränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Skäran i Mönsterås och det är Andersson, Stefan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Aronsson, Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Lena Eleonor som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Bo John Inge som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Undvall, Leif Arne som är född 1957 och har titeln Suppleant,