Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3

Kalmar län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 är ett av många verksamheter som finns i Mönsterås. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1988-10-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Scheeleg. 8, 392 38, Kalmar. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Mönsterås arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3. Det finns flera verksamheter i Kalmar län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat säskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 och det är följande personer, Berglin, Lars Tommy Peter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomstrand, Gösta Evald Teodor som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Iiskola, Pauli Olavi som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bodil Lin-Britt som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Anne Margareta som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergqvist, Anders Gunnar som är född 1970 och har titeln Suppleant.Persson, Solvig Marianne som är född 1950 och har titeln Suppleant, Wigren, Gun Lisbeth som är född 1955 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mönsteråshus nr 3 är 716404-4872.