Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen

Kalmar län

Information

Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen är en verksamhet som finns i Mönsterås. I Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Aronsson, Eva Birgitta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomdahl, Karl Per-Olof som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Anders Veine som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Keijsner, Bo Georg som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Hans Olof som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Williamsson, Karl Johan Daniel som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotÖsterholm, Lana Bodil som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Hävermark, Knut Georg som är född 1957 och har titeln Suppleant, Karlsson, Stig Andreas som är född 1974 och har titeln SuppleantPetersson, Lars Magnus Joakim som är född 1967 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen på telefon 0499-20022.

Anmälan 1989-04-10: Föreningen har till ändamål att främja med- lemmarnas och till dem anslutna medlemmars ekonomiska intressen genom att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlings- lokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamheter. Föreningen kan också i egen regi svara för sådan verksamhet.

Idag är Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen av bolagstypen Ekonomisk förening.

Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen är ett av många verksamheter som finns i Kalmar län och Mönsterås arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2004-11-18.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Aronsson, Eva Birgitta -Williamsson, Karl Johan Daniel

Folkets Hus u.p.a. Blomstermåla, Föreningen har 732800-0265 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Kalmar län.