Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Mönsterås och Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är ett av dem. Kalmar län är ett stort län där det finns många företag där och Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1958-12-15. Det finns flera olika företag i Kalmar län som är ett stort län. Mönsterås där företaget finns i jobbar för att företag som Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening ska trivas.

Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Mönsterås så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekono- miska intressen. Föreningen skall därvid i eget namn träffa av- tal om utförande av transporttjänster, inom ramen för sålunda träffande avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktionsresurser samt utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver ska föreningen när så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem om- besörja erforderliga administrativa göromål, medverka vid finan- siering av delägarnas inköp av transportredskap samt åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och förnödenheter. Till full- följande av sitt ändamål ska föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt vid behov avdelnings- kontor inom verksamhetsområdet. Vidare ska föreningen, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, för- värva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1980-01-01.

Idag är Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Mönsterås.

Vill man komma i kontakt med Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0499-10688.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tomas Nilsson och Weine Nilsson, i förening. Dessutom har verkställande direktören firmateckningsrätt beträffande löpande förvaltningsåtgärder..

De som är på något sätt har med Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening är Stenfelt, Bernt John Kenneth som är född 1946 och har titeln Extern VD, Axelsson, Ronny Torleif som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Mats Gustav Peder som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Ingemar Jan-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Thomas Bertil Gunnar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Weine Georg som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Karl Evert Staffan som är född 1948 och har titeln Suppleant, Persson, Ingemar som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Mönsteråsortens Lastbilcentral, Ekonomisk förening har 732800-0984 som sitt organisationsnummer.