Häradssparbanken Mönsterås

Kalmar län

Information

Häradssparbanken Mönsterås hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Mönsterås som är den kommunen där Häradssparbanken Mönsterås finns. I Mönsterås så finns det många olika Sparbank och i Kalmar län så finns det ännu fler Sparbank. Häradssparbanken Mönsterås tillhör bolagstypen Sparbank och bolaget har F-skatt vilket Häradssparbanken Mönsterås har haft sedan 1994-01-01. Häradssparbanken Mönsterås har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Häradssparbanken Mönsterås så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 44, 383 30, Mönsterås men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0499-44850.

Mönsterås arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler bolag.

Häradssparbanken Mönsterås har idag 532800-6209 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustavsson, Anette Kristina -Krüger, Bengt Artur Ingemar -Lidén, Christian Olof -Lindquist, Sven Åke -Lindster, Kenth Nils-Olof -Ohlson, Lars Stefan -Ottosson, Karl Gustav -Rickardsson, Ulrica Maria -Tjernström, Bengt Anders är den som för stunden ansvarar för Häradssparbanken Mönsterås

Häradssparbanken Mösterås får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Häradssparbanken Mönsterås får i sin verksamhet bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelå ning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap 12 § 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Häradssparbanken Mönsterås verksamhetsområde omfattar i huvudsak Mönsterås kommun.

I Häradssparbanken Mönsterås så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ohlson, Lars Stefan som är född 1968 och har titeln VD, Tjernström, Bengt Anders som är född 1959 och har titeln Ställföreträdande VD, Ohlson, Lars Stefan som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindquist, Sven Åke som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Folkesson, Yvonne Anna-Lena som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Gustavsson, Anette Kristina som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotKrüger, Bengt Artur Ingemar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Christian Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindster, Kenth Nils-Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotOttosson, Karl Gustav som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotRickardsson, Ulrica Maria som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotTjernström, Bengt Anders som är född 1959 och har titeln SuppleantErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorKullman, Ingvar Carl-Axel som är född 1950 och har titeln Huvudansvarigrevisor.