Ålems Sparbank

Kalmar län

Information

I Kalmar län så finns Ålems Sparbank. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Mönsterås här finns det många olika Sparbank. Ålems Sparbank tillhör bolagstypen "Sparbank" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Kalmar län. Mönsterås jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Kalmar län gör att bolag trivs där.

Ålems Sparbank är ej momsregistretat och har organisationsnummer 532800-6282.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0499-48750 alternativt besöka eller skicka post till Ålems Sparbank på följande adress Bankv. 2, 384 40, Ålem.

Ålems Sparbank är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Ålems Sparbank så sitter följande personer i styrelsen: , , , Åkesson, Åke Roland som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , . , , . Söderberg, Kurt Henry som är född 1949 och har titeln Suppleant . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företags-ledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Verksamhetsområdet är i huvudsak Mönsterås och Nybro kommuner.