Aktiebolaget Finsjö Skogar

Kalmar län

Information

Aktiebolaget Finsjö Skogar hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Mönsterås som är den kommunen där Aktiebolaget Finsjö Skogar finns. I Mönsterås så finns det många olika Aktiebolag och i Kalmar län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Finsjö Skogar tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Aktiebolaget Finsjö Skogar har haft sedan 2006-08-31. Aktiebolaget Finsjö Skogar har funnits sedan och 2006-08-31 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Finsjö Skogar så kan ni göra det genom att skicka er post till Em 1334, 383 91, Mönsterås men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0491-91087.

Mönsterås arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Aktiebolaget Finsjö Skogar Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Finsjö Skogar har idag 556706-9173 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Finsjö Skogar

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva lantbruk och skogsskötsel med därtill hörande verksamhet samt förvärva, försälja och förvalta fastigheter, aktier, obligationer och andra värdehandlingar.

I Aktiebolaget Finsjö Skogar så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Torstensson, Torsten Erling Lennart som är född 1954 och har titeln Extern VD, Ulfsparre, Måns Folke Hugosson som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Rosling, Clara Ulrika som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ulfsparre Robertsson, Christina E som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Wettergren, Sten Carl Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingvar, Carl Jonas Henschen som är född 1975 och har titeln SuppleantSvensson, Hans Lennart Oscar som är född 1947 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .